Jita paketti I-2500 L, imeytyspaketti kaikille jätevesille

Pakkauskoko: 1
LVI-numero: 3628403