Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: https://jitakauppa.fi.

Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

Uponor on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Uponor suojaa yksityisyytesi ja henkilötietosi huolellisesti ja käsittelee henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. “Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. ”Tämä Tietosuojaseloste sisältää yleiset tiedot siitä, miten Uponor käsittelee henkilötietojasi, jotka liittyvät verkkosivustoon www.jita.fi tai johonkin sen alisivustoon (joita tästedes kutsutaan nimellä “Sivusto”).”

Sivustolla taikka Uponorin tuotteissa tai palveluissa voi olla linkkejä muiden yhtiöiden verkkosivustoille ja palveluihin, joilla on omat yksityisyyttä koskevat ehtonsa, ja/tai laitteeseesi asennetut kolmansien osapuolten palvelut saattavat sallia pääsyn laitteesi tietoihin. Uponor kehottaa sinua lukemaan huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolten yksityisyyttä koskevat ehdot. Uponor ei vastaa kyseisten kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien yksityisyyskäytännöistä tai sisällöistä.

Käyttämällä Sivustoa ja/tai toimittamalla henkilötietojasi Uponorille ymmärrät ja hyväksyt sen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Ellet hyväksy tätä Tietosuojaselostetta, Uponor kehottaa olemaan käyttämättä Sivustoa sekä toimittamatta henkilötietoja Uponorille.

Lue tästä englanninkielinen selostus Uponorin tietosuojakäytännöistä.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Uponor Oyj. Kun kyseessä ovat paikalliset maakohtaiset Uponor-verkkosivustot, rekisterinpitäjänä on Uponor Oyj yhdessä paikallisen Uponor-tytäryhtiön kanssa (yhdessä “Uponor”). Rekisterinpitäjän osoite on

Äyritie 20

FI-01510 Vantaa

Suomi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Sivustoa käyttäessäsi tiettyjä sinuun yhdistettävissä olevia henkilötietoja saatetaan kerätä ja käsitellä.

Tällaisia henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten Uponorin oikeutettujen etujen edellyttäessä (yhtä tai useampaa tarkoitusta varten samalla kertaa):

  • Sivuston sekä Uponorin tuotteiden ja palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen
  • markkinointi- ja viestintätarkoituksiin, kuten markkinatutkimuksen tekemiseen, suoramarkkinointiin, automaattiseen markkinointiin sekä uusista ominaisuuksista, tuotteista, lanseerauksista ja myynninedistämiskampanjoista tiedottamiseen
  • tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen, kuten sinun ja Uponorin välisen sopimuksen täytäntöönpanoon, Uponorin tuotteiden ja palveluiden toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseen, sinun tunnistamiseesi ja mahdollisten väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
  • tilastollisiin ja tietojen analysointiin liittyviin tarkoituksiin.
    Jos kommunikoit kanssamme Sivuston välityksellä ja/tai rekisteröidyt Sivuston käyttäjäksi (soveltuvin osin), Uponor saattaa joissain tapauksissa käsitellä henkilötietojasi myös sinun ja Uponorin välisen sopimuksen täyttämiseksi, sopimukseen liittyvien valmistelujen tekemiseksi tai joissain tapauksissa sinun antamaasi suostumukseen perustuen.Siltä osin kuin Uponor käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta perua Uponorille antamasi henkilötietojesi käsittelyä koskeva suostumus. Huomaathan kuitenkin, että jos perut suostumuksesi, et ehkä pysty enää käyttämään kaikkia Sivuston toimintoja tai muita Uponorin sinulle tarjoamia tuotteita tai palveluita, sillä tietyt suostumuksellasi toteutettavat tietojenkäsittelytoimet saattavat sisältyä olennaisina osina sellaisiin toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin.

3. Kerättävät henkilötiedot

Henkilötietoja kerätään yleensä silloin, kun käytät Sivustoa, rekisteröidyt Uponorin tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi tai olet muulla tavoin vuorovaikutuksessa Uponorin kanssa. Henkilötietoja voivat olla muun muassa tuloaikasi sivustolle, verkkosivusto, jonka linkin kautta tulit sivustolle, käyttämäsi linkit, sivut, joilla käyt, katselemasi sisältö ja muut toimintaasi koskevat tiedot, jotka Uponor saa selaimesi kautta.

Uponor voi lisäksi pyytää sinua antamaan muunlaista tietoa, esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, käyttäjänimesi ja salasanasi, suostumuksesi, palautetta, ikäsi, sukupuolesi ja muita tietoja, jotka eivät ole arkaluontoisia. Uponor haluaa korostaa, että tietyistä tunnistamattomista henkilötiedoista voi tulla tunnistettavia, kun annat Uponorille henkilötietojasi.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään seuraavista lähteistä:

tiedot, jotka sinä olet antanut tai jotka on saatu tehtyäsi toimia Sivustolla tai otettuasi muulla tavoin yhteyttä Uponoriin

tiedot, jotka Uponorin alihankkijat saavat tarjotessaan palveluita sivustolla

julkisesti saatavilla olevat lähteet.

5. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Uponor voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen myös Euroopan Unionin (“EU”) tai Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolelle sen sopimuksen mukaisesti, jonka asianomaiset Uponor-yhtiöt ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet. Palvelimelle tallennettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Uponor voi luovuttaa henkilötietosi valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Uponorin puolesta tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjä tarkoituksia varten. Henkilötietojasi voivat käsitellä tällaiset valtuutetut kolmannet osapuolet myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella sen sopimuksen mukaisesti, jonka Uponor ja valtuutettu kolmas osapuoli ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet.

Lisäksi Uponor voi toteuttaa markkinointi- ja muuta viestintätoimia yhdessä kumppaneidensa kanssa. Tässä yhteydessä Uponor voi yhdistää sinusta keräämänsä tiedot Uponorin kumppanien sinusta keräämiin tietoihin esimerkiksi välttääkseen tarpeetonta viestintää ja räätälöidäkseen Uponorin viestit sinulle sopiviksi.

Jos Uponorin organisaatiossa tapahtuu muutos, kuten osto, myynti tai fuusio, Uponor saattaa siihen liittyen luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi mahdollisille ja todellisille ostajille sekä niiden neuvonantajille.

Yllä esitetyn lisäksi Uponor voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille. Uponor voi myös luovuttaa ja muuten käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti puolustaakseen oikeutettuja etujaan.

6. Tietoturvallisuuden ja tietojen säilyttämisen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisesti. Henkilötiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu, ja pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kaikki mahdolliset henkilötietojen fyysiset kopiot säilytetään lukituissa tiloissa. Vain sellaisilla henkilöillä, joiden on käsiteltävä henkilötietoja työnsä puolesta, on pääsy rekisterissä säilytettäviin tietoihin ja oikeus käsitellä niitä.

Uponor säilyttää henkilötietojasi niin kauan, kuin se on tarpeellista yllä mainittuihin tarkoituksiin tai niin kauan kuin sovellettavat lait edellyttävät. Kun tällaisia vaatimuksia ei enää ole, henkilötietosi poistetaan tai tehdään anonyymeiksi siten, ettei niitä voida enää yhdistää sinuun.

7. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, jolla on sinulle oikeudellisia tai vastaavia seurauksia.

8. Käyttäjän oikeudet

Tietoihin pääsyä koskeva oikeus: Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi ja saada kirjallinen kopio henkilötiedoistasi. Henkilötietojen tarkastaminen on veloituksetonta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Siltä osin kuin Uponor käsittelee henkilötietojasi perustuen suostumukseesi tai sinun ja Uponorin väliseen sopimukseen, sinulla on oikeus saada Uponorille antamasi henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Uponorin sitä estämättä.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai rajoitusta: Sinulla on oikeus pyytää Uponoria oikaisemaan tai poistamaan sellaiset henkilötietosi, jotka ovat vanhentuneita, epäolennaisia, virheellisiä, puutteellisia tai muulla tavoin epätarkkoja taikka jos sinulla on muu oikeudellisesti hyväksyttävä syy. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Virallinen valitus: Uponor toivoo pystyvänsä ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät ongelmat, mutta sinulla on myös oikeus esittää virallinen valitus oman maasi tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, esitä kirjallinen pyyntö kohdassa 11 mainittuun osoitteeseen.

9. Evästeiden käyttö

Eväste on tavallisesti pieni määrä tietoa, joka lähetetään verkkosivustolta tietokoneeseesi ja tallennetaan verkkoselaimeesi, kun selaat verkkosivustoa. Kun selaat samaa verkkosivustoa uudelleen, verkkosivusto voi hakea evästeeseen tallennetun tiedon ja ilmoittaa verkkosivustolle aiemmasta toiminnastasi. Jos haluat lisätietoa näistä tekniikoista ja niiden toimintatavoista, katso esimerkiksi osoite http://www.allaboutcookies.org.

Joskus tietokoneeseesi voidaan sijoittaa evästetiedosto parantamaan tämän Sivuston ja/tai Uponorin sinulle tarjoamien palvelujen tehokkuutta. Useimpien selaimien asetuksissa hyväksytään evästeet. Voit muuttaa asetuksia siten, että kaikki evästeet torjutaan tai sinulle kerrotaan, kun eväste on lähetetty.

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Uponor käyttää evästeitä sekä evästeiden kaltaisia tiedostoja ja tekniikoita Sivustolla. Jos käyt Sivustolla ja evästeet hyväksytään selaimesi asetuksissa, Uponor katsoo sen yksiselitteiseksi suostumukseksi evästeiden käytölleen.

Evästeiden käyttötarkoitukset

Tiettyjen evästeiden käyttö on välttämätöntä Sivuston perustoimintojen suorittamiseksi. Nämä evästeet ovat olennaisen tärkeitä Sivuston toiminnalle, ja niitä tarvitaan tekemään käynnistäsi Sivustolla miellyttävä kokemus.

Uponor voi myös käyttää evästeitä tarjotakseen sinulle entistä parempia palveluja ja tuotteita. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi sivuston parantamiseen, yksilöimiseen ja mainostamiseen. Sinun kannaltasi tämä tarkoittaa, että Sivusto saattaa muistaa esimerkiksi tekemäsi kieli- ja maavalinnat. Uponor tekee myös analyyttistä profilointia selvittääkseen muun muassa, mikä on käyttäjien keskuudessa suosittua. Uponor tutkii, mistä Sivuston sisältöön tullaan. Tämä auttaa Uponoria järjestämään Sivuston niin, että käyttäjäkokemukset ovat mahdollisimman hyviä. Uponor myös laskee napsautuksia “Tykkää”- ja “Twiittaa” -plugin-laajennuksissa ja sitä, mitä Sivuston sisältöä on jaettu tai mihin sisältöön on viitattu. Nämä evästeet auttavat yksilöimään Sivustoa esimerkiksi siten, että ne näyttävät sinulle kohdennettuja ilmoituksia ja suosituksia. Uponor tutkii myös, millaisia viittauksia käytetään Sivustolle pääsemiseen, jotta voidaan arvioida Uponorin kampanjoiden ja mainosten tehokkuutta. Uponor käyttää näitä evästeitä Uponorin laatimia Uponor-mainoksia varten.

Tiedon tallentamisen kesto riippuu käytettävän evästeen tyypistä. Istuntokohtainen eväste vanhenee, kun selain suljetaan, kun taas pysyvien evästeiden vanhentumisajat ovat kahdesta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

10. Verkkosivustoanalytiikka ja kävijätiedot

Sivustolla käytetään esimerkiksi Google, Inc:n (“Googlen”) verkkoanalyysipalvelua. Lue lausunto Googlen verkkoanalyysipalvelusta tästä: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Käyttämällä Sivustoa annat suostumuksesi siihen, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä olevassa lausunnossa esitetyllä tavalla ja siinä esitettyjä tarkoituksia varten.

Mainostajat, mainosverkostot, seurantapalveluiden tarjoajat ja muut kolmannet osapuolet voivat Sivustolla vieraillessasi asettaa laitteeseesi evästeitä, joiden tarkoituksena on esimerkiksi näyttää sinulle kohdistettua mainontaa tai tilastoida kävijöiden määrää Sivustolla. Verkkoselaimesi täytyy pyytää näitä mainoksia kolmansien osapuolten palvelimilta, joten nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitä aivan kuin olisit näiden kolmansien osapuolien sivustoilla.

Sivustolla käytetään ns. yhteisöliitännäisiä, kuten yhteisöpalvelu facebook.comin ”Tykkää”-painiketta. Sivustolla olevien yhteisöliitännäisten sisältö tulee suoraan kyseisestä yhteisöpalvelusta. Jos olet kirjautuneena yhteisöpalveluun ja käyt Sivustolla, selaimesi luo suoran yhteyden yhteisöpalvelun palvelimiin. Jos et ole kirjautuneena yhteisöpalveluihin ja käyt Sivustolla, selaimesi lähettää yhteisöpalveluihin rajoitetumpia tietoja. Sivustolla olevia yhteisöliitännäisiä koskevat asianomaisten yhteisöpalvelusivustojen tietosuojaehdot ja muut käyttöehdot. Yhteisöpalveluiden keräämiä tietoja ei luovuteta Uponorille ilman nimenomaista suostumustasi.

11. Tämän Tietosuojaselosteen muutokset

Huomaa, että Uponor saattaa muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ajoittain. Jos Tietosuojaselosteeseen kuitenkin tehdään olennaisia ja epäedullisia muutoksia, Uponor julkaisee sekä tämän Tietosuojaselosteen alussa että Sivuston aloitussivulla ilmoituksen, jossa tiedotetaan kyseisistä muutoksista. Uponor kehottaa lukemaan tämän Tietosuojaselosteen ajoittain kyseisten muutosten havaitsemiseksi.

Jos sinulla on lisää kysyttävää, ota meihin yhteyttä asiakaspalvelumme kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen info@uponor.com.